Adresas: 
Ateities g. 1, Veisiejai, Lazdijų r. sav.
Tel.: 318-56674

Internetinė svetainė: 
http://www.veisiejudarzelis.lt/

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Alytaus apskr. Lazdijų r. sav.
Bendruomenė

Veisiejų vaikų lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ veikia 5 vaikų grupės: ankstyvojo amžiaus grupė (1,5-3 m.), II-a jaunesnioji grupė (3-4 m.), vidurinioji grupė(4-5 m.), vyresnioji grupė (5-6 m.) ir priešmokyklinio amžiaus grupė (6-7 m.). 2010-2011 m. įstaiga lanko 86 vaikai iš įvairių šeimų: priešmokyklinę amžiaus grupę lanko 21 vaikas, ankstyvojo amžiaus grupę - 10, ikimokyklinio ugdymo grupes - 55 vaikai. 13 lankančių lopšelį-darželį vaikų turi kalbos ir komunikacijos sutrikimų. Jiems teikiamas specialusis ugdymas.

 

Veisiejų vaikų lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ dirba  auklėtojos, atitinkančios kvalifikacinius reikalavimus auklėtojoms, dirbančioms pagal ikimokyklinio ugdymo bei priešmokyklinio ugdymo programas. Auklėtojos yra kompetentingos, jų gebėjimai ir žinios, kvalifikacija laiduoja kokybišką vaiko ugdymą. Iš viso dirba 11 pedagogų.

 

Vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų, teikiamas specialusis (logopedinis) ugdymas. Specialųjį ugdymą vykdo, lopšelyje-darželyje dirbanti logopedė. Ji yra įgijusi metodininko kvalifikacinę kategoriją. Nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. Veisiejų vaikų lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ dirba  soc. pedagogas, atitinkantis socialinio pedagogo kvalifikacinius reikalavimus.