Adresas: 
Ateities g. 1, Veisiejai, Lazdijų r. sav.
Tel.: 318-56674

Internetinė svetainė: 
http://www.veisiejudarzelis.lt/

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Alytaus apskr. Lazdijų r. sav.
Etninės kultūros projektas „Iš močiutės dainų ir šokių skrynelės“
„Etninė kultūra yra tautos būties, išlikimo ir tvirtumo esmė, nacionalinės kultūros pagrindas, padedantis palaikyti savo visuomenės narių pilietinę brandą, išlaikyti tarptautiniam bendravimui būtiną orumą, savarankiškumą ir savitumą, per etninę kultūrą tiesiamams kelias į pilietinę visuomenę – ugdoma toleranciją kitoms tautoms... “ (Etninės kultūros plėtros švietimo įstaigose strategija, LR Švietimo ir mokslo ministro 2009 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. ISAK-2365, 13 p.)
 
Veisiejų vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ turi savo etnokultūrines tradicijas ir nuolat jas tobulina. Siekiant padėti šeimai pažinti ir perimti lietuvių tautos istorinį bei etnokultūrinį palikimą, ugdymas vyksta per pasirinktą etninės kultūros kryptį, kuri neatskiriamai susijusi su Veisiejų gamta. Dauguma Veisiejų vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ tradicinių renginių atspindi etninės kultūros kryptį, Veisiejų krašto tradicijas ir papročius. Vaikai koncertuoja ne tik mūsų regione, bet Lenkijos Respublikoje Punsko savivaldybės vaikų darželyje, kur atstovauja Dzūkų kraštą.
 
Nuo 2010 m. spalio 18 d. Veisiejų vaikų lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ buvo įgyvendinamas etninės kultūros projektas „Iš močiutės dainų ir šokių skrynelės“.
 
Šio projekto tikslas buvo Veisiejų vaikų lopšelio-darželio “Ąžuoliukas” vaikams perduoti Dzūkų krašto etnokultūros vertybes, padedančias išlaikyti tautinį tapatumą bei savimonę ir etnografinį regiono savitumą. Projekto metu Veisiejų vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ vaikams Veisiejų krašto direktorė Regina Kaveckienė papasakojo apie mūsų krašto tradicijas ir kalendorines šventes. Po rytmetėlio su priešmokyklinio ugdymo grupės vaikais klijavo eglutes.
 
Įsigijome 18 komplektų dzūkų krašto tautinių rūbų. Su naujais rūbeliais 2010 m. gruodžio 15 d. vykome į Punsko savivaldybės vaikų daržely, kur pristatėme Dzūkų regiono eiles ir daineles.
 
Įgyvendinus šį projektą, Veisiejų vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ vaikai buvo supažindinti su Dzūkų krašto papročiais bei jų tradicijomis. Nuo šiol Veisiejų vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ etnostudija su naujais tautiniais rūbais galės sėkmingai atstovauti Dzūkų kraštą ir kituose regionuose. Šį projektą tęsime ir toliau. Vaikai mokysis Dzūkų krašto dainų, šokių, tautosakos. Lopšelio-darželio auklėtiniai aktyviai dalyvaus ne tik rajoniniuose, bet ir respublikiniuose renginiuose bei konkursuose.
 
Veisiejų vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorė Jurgita Mozerienė
 
Akimirkos iš renginio